12th Annual Invitational Goalball Tournament 2006 - Scot Goodman Photography

Khemnes diving.